Địa chỉ

Điện thoại

Email

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

© 2012 BY DONGNAM I.K

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM
 

028 - 628 - 74595
028 - 628 - 74586

Phạm Thị Hoàng Châu(giám đốc)

Di động:

0908.445.320

 

 

Email:

phamhoangchau@yahoo.com

English poster.tif
CertFreeNicken.png
Rivet.jpg
Buckle 2.jpg
Metal button 2.jpg
Palem JPG.jpg
Collar Pad.jpg
String Pin.jpg
Cotton tape 4.jpg
Cotton tape.jpg
Grossgrain.jpg
Trimming tape.png
Zipper 3.jpg
Reversible Zipper.jpg
Rubber Tape.jpg
Elastic Band.jpg
Elastic Thread 2.jpg
thun khau trang.png
Hanger Covering.jpg
Plastic Clip jpg.jpg
Papers.jpg
Printing on Tissue.jpg
Vui lòng liên lạc với chúng tôi tại