Địa chỉ

Điện thoại

Email

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

© 2012 BY DONGNAM I.K

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM
 

028 - 628 - 74595
028 - 628 - 74586

Phạm Thị Hoàng Châu(giám đốc)

Di động:

0908.445.320

 

 

Email:

phamhoangchau@yahoo.com

CertFreeNicken.png
Metal button 2.png
Zipper 2 png.png
Elastic.png
garments accessories others.png