ZIP-02: #3 Polyester, Open end

ZIP-03: #3 Polyester, Closed end

ZIP-04: #3 Polyester, Closed end

ZIP-12: #6 Polyester, Special Tape for Knitted Wear

ZIP-13: #6 Polyester, Elastic Tape

ZIP-14: #6 Polyester, Water Proof

ZIP-15: #3 Polyester, Cotton Tape

ZIP-16: #5 Plastic, Silver Teeth

ZIP-18: #3 Plastic

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

© 2012 BY DONGNAM I.K