SNA-01.jpg
SNA-02.jpg
SNA-03.jpg

SNA-01

SNA-04.jpg

SNA-02

SNA-05.jpg

SNA-03

SNA-06.jpg

SNA-04

SNA-05

SNA-08.jpg

SNA-06

SNA-07

SNA-10

ø 15mm x H6

SNA-08

SNA-11

SNA-09

SNA-12

ø 15mm x H9

SNA-13

SNA-16

SNA-19

SNA-14.jpg

SNA-14

SNA-17.jpg

SNA-17

SNA-20.jpg

SNA-20

SNA-15

SNA-18

SNA-21

SNA-23.jpg

SNA-22

SNA-23

SNA-24

SNA-26.jpg

SNA-25

ø 12 mm

SNA-26

SNA-27

SNA-28

ø 13 mm

SNA-29 - ø 13 mm

SNA-30 - ø 13 mm

SNA-31 - ø 15 mm

SNA-33 - ø 15 mm

SNA-34 - ø 16 mm

SNA-35 - ø 16 mm

SNA-32 - ø 15 mm

SNA-36 - ø 16 mm

SNA-37 

ø 18 mm

SNA-38

ø 20 mm

SNA-39

 (⌀ 6,8 - 11)

SNA-40

(⌀ 6,8 - 12)

SNA-41

SNA-42

SNA-43

SNA-44

ø 4.6 mm

SNA-45

SNA-49

(⌀ 3 - 4,6)

SNA-46

SNA-50

(⌀ 5,6- 10)

SNA-51

(⌀ 4,6- 11)

SNA-47

SNA-48

SNA-48

SNA-52

(⌀ 5,2- 10)

SNA-53

(⌀ 5,6- 10)

SNA-54

(⌀ 5,2 - 10)

SNA-55

(⌀ 5,5 - 11)

SNA-56

(⌀ 6,8 - 12)

SNA-57

(⌀ 8,6 - 14)

SNA-58

(⌀ 8,6 - 15)

SNA-59

(⌀ 9 - 14)

SNA-60

(⌀ 3 - 4,6)

#Nút bấm #Snap button #Nút bấm tùy chọn size #nút bấm kim loại #Metal 
snap button #Nút bấm tùy chọn màu xi #Nút bấm 4 thành phần #Nút bấm 5
chấu #4-element snap button #Phụ liệu may #Garment accessories

Địa chỉ

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

Điện thoại

Email

Click để gọi

  • Facebook

© 2012 BY DONGNAM I.K