SNA-01

10 mm

SNA-04.jpg

SNA-02

10mm painting

SNA-03

15mm painting

SNA-04

SNA-05

15mm DULL Painting

SNA-06

15mm A- plastic

SNA-07

15mm polished painting

SNA-10

ø 15mm x H6

SNA-08

9mm covered

SNA-11

ø 15mm x H9

SNA-09

9mm covered painting

SNA-12

Atimol 15mm

SNA-13

7mm

SNA-16

SNA-19

SNA-14

8mm

SNA-17.jpg

SNA-17

SNA-20.jpg

SNA-20

SNA-15

9mm

SNA-18

SNA-21

SNA-23.jpg

SNA-22

SNA-25

ø 12 mm

SNA-23

SNA-26.jpg

SNA-26

SNA-27

ø 12mm

SNA-24

SNA-28

ø 15 mm

SNA-29 - ø 13 mm

SNA-30 - ø 13 mm

SNA-31 - ø 15 mm

SNA-33 - ø 15 mm

SNA-34 - ø 16 mm

SNA-35 - ø 16 mm

SNA-32 - ø 15 mm

SNA-36 - ø 16 mm

SNA-37 

ø 18 mm

SNA-38

ø 20 mm

SNA-39

 (⌀ 6,8 - 11)

SNA-40

(⌀ 6,8 - 12)

SNA-41

SNA-42

SNA-43

SNA-44

ø 4.6 mm

SNA-45

SNA-49

(⌀ 3 - 4,6)

SNA-46

SNA-50

(⌀ 5,6- 10)

SNA-51

(⌀ 4,6- 11)

SNA-47

SNA-48

SNA-48

SNA-52

(⌀ 5,2- 10)

SNA-53

(⌀ 5,6- 10)

SNA-54

(⌀ 5,2 - 10)

SNA-55

(⌀ 5,5 - 11)

SNA-56

(⌀ 6,8 - 12)

SNA-57

(⌀ 8,6 - 14)

SNA-58

(⌀ 8,6 - 15)

SNA-59

(⌀ 9 - 14)

SNA-60

(⌀ 3 - 4,6)

Địa chỉ

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

Điện thoại

Email

Click để gọi

  • Facebook

© 2012 BY DONGNAM I.K