PAL-01: 9 x 57 mm

PAL-02: 10 x 70 mm

PAL-03: 11 x 72 mm

PAL-05: 12 x 50 mm

PAL-06: 13 x 60 mm

PAL-07: 12 x 65 mm

PAL-08: 12 x 69 mm

PAL-09: 12 x 72 mm, 12 x 75 mm

PAL-10: 28 x 95 mm

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

© 2012 BY DONGNAM I.K