BCU-01.jpg
BCU-02.jpg
BCU-03.jpg

BCU-01: 11cm x 10cm x 3.5cm

BCU-02: 16cm x 12.5cm x 5cm

BCU-04.jpg

BCU-03: 11cm x 10cm x 3.5cm

BCU-05.jpg

BCU-04: 15cm x 12cm x 5cm

BCU-06.jpg

BCU-06: 14cm x 12cm x 4.5cm

BCU-09.jpg

BCU-08: 14cm x 10cm x 5.5cm

BCU-05: 16cm x 10.5cm x 4.5cm

BCU-08.jpg

BCU-07: 13cm x 10cm x 4.5cm

BCU-07.jpg

BCU-09: 12cm x 12cm x 4.5cm

Địa chỉ

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

Điện thoại

Email

Click để gọi

  • Facebook

© 2012 BY DONGNAM I.K