BTC-01.jpg

BTC-01: 24L, plastic

BTC-03.jpg

BTC-03: 18 mm, plastic

BTC-05.jpg

BTC-05: 30 mm, metal

BTC-07.jpg
BTC-02.jpg

BTC-02: 24L, plastic

BTC-04.jpg

BTC-04: 10/12/14/.../32 mm, metal

BTC-04.jpg

BTC-06: 28 mm, metal

BTC-10.jpg

BTC-07: 22 mm, metal

BTC-10

BTC-11.jpg

BTC-11

BTC-13.jpg

BTC-13

BTC-15.jpg

BTC-15

BTC-17.jpg

BTC-17

BTC-19.jpg

BTC-19

BTC-21.jpg

BTC-21

BTC-32.jpg
BTC-24.jpg

BTC-23

⌀ 10 mm

BTC-30.jpg
BTC-23.jpg
BTC-12.jpg

BTC-12

BTC-14.jpg

BTC-14

BTC-16.jpg

BTC-16

BTC-18.jpg

BTC-18

BTC-20.jpg

BTC-20

BTC-31.jpg
BTC-22.jpg

BTC-22

⌀ 10 mm

BTC-26.jpg
BTC-29.jpg

BTC-24

⌀ 20 mm

BTC-28.jpg
BTC-29.jpg

BTC-25

⌀ 8 mm

BTC-25

⌀ 24 mm

BTC-27.jpg

BTC-26

⌀ 20 mm

BTC-27

⌀ 10mm- brass hook, allu cap

BTC-28

⌀ BTC-27 10mm FE hook,     Allu cap

BTC-29

⌀ 11 mm

Địa chỉ

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

Điện thoại

Email

Click để gọi

  • Facebook

© 2012 BY DONGNAM I.K