TAP-01: clear tape /3mm, 4mm, 5mm, 6mm

TAP-02: poly tape /5mm

TAP-03: satin tape - one side /3mm, 5mm

TAP-04: satin tape - two side /10mm

TAP-05: satin tape - two side /10mm

TAP-06: cotton tape

TAP-07: cotton tape

TAP-08: poly tape /5mm

TAP-09: trimming

TAP-10: trimming

TAP-11: trimming

TAP-12: Clear tape 6mm

TAP-11: trimming

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

© 2012 BY DONGNAM I.K