TAP-01: Clear tape - 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

TAP-02: Poly tape - 5mm

TAP-03: Satin tape - one side - 3mm, 5mm

TAP-04: Satin tape - two side - 10mm

TAP-05: Satin tape - two side - 10mm

TAP-06: Trimming

TAP-07: Trimming

TAP-08: Trimming

TAP-09: Clear tape 6mm

Địa chỉ

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

Điện thoại

Email

Click để gọi

  • Facebook

© 2021 BY DONGNAM I.K