HP-01.jpg

HP-01: 25 mm, 35 mm, 50 mm

TAG-01.jpg

TAG-01

TAG-02.jpg

TAG-02: 7 mm, 10 mm, 15 mm

TAG-03.jpg

TAG-03: 25 mm

TAG-04.jpg

TAG-04: 25 mm

TAG-05.jpg

TAG-05: 35 mm

TAG-06.jpg

TAG-06: 35 mm

TAG-07.jpg

TAG-07: 65 mm

TAG-08.jpg

TAG-08: 65 mm, 75mm, 125mm, 150mm, 175mm

TAG-09.jpg

TAG-09: 4,5 mm

TAG-10

Ti thang 1/2'' - 25,000 pcs/roll

TAG-11

Ti nhuyễn 25mm - 10,000 pcs/box

TAG-12

Ti nhuyễn 35mm - 10.000 pcs/box

TAG-13

Ti nhuyễn 50mm - 10,000 pcs/box

TAG-14

Ti nhuyễn 75mm - 10,000 pcs/box

TAG-15

Ti xỏ đầu tròn 5”

TAG-16

Tagpin 5” - 5,000 pcs/box

Địa chỉ

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

Điện thoại

Email

Click để gọi

  • Facebook

© 2012 BY DONGNAM I.K