Certificate opening.jpg
Khang nuoc 1.jpg
Khang nuoc 2.jpg

Chứng nhận kháng nước cho khẩu trang vải không dệt 4 lớp (VI)

Khang nuoc 3.jpg

Chứng nhận kháng nước cho khẩu trang vải không dệt 4 lớp (EN)