(Fe/ Cu/ Al)

EYE-01: 4.6 mm

EYE-02: 5.2 mm

EYE-03: 5.5 mm

EYE-04: 5.6 mm

EYE-05: 7 mm

EYE-06: 8.6 mm

EYE-07: 10 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-22: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-01: 4.6 mm

EYE-25

EYE-26

EYE-28

EYE-29: 4.6 mm

EYE-30

EYE-31

EYE-32

EYE-33

EYE-34

EYE-35 

(⌀ 3 - 4,6)

EYE-36 

(⌀ 5,6- 10)

EYE-37 

(⌀ 4,6- 11)

EYE-38 

(⌀ 5,2- 10)

EYE-39 

(⌀ 5,6- 10)

EYE-40 (⌀ 6,8 - 11)

EYE-41 (⌀ 6,8 - 12)

EYE-42 (⌀ 5,2 - 10)

EYE-42.2 (⌀ 5,5 - 11)

EYE-43 

(⌀ 6,8 - 12)

EYE-44 

(⌀ 8,6 - 14)

EYE-45 

(⌀ 8,6 - 15)

EYE-45 

(⌀ 9 - 14)

EYE-35 

(⌀ 3 - 4,6)

EYE-47 (⌀ 9 - 14)

EYE-48 (⌀ 13 - 23)

EYE-49 (⌀ 15 - 24)

EYE-50 (⌀ 16 - 23)

EYE-48 

(⌀ 13 - 23)

EYE-52 

(⌀ 5,6 - 10)

EYE-53 

(⌀ 7 - 12)

EYE-54 

(⌀ 8,6 - 15)

EYE-55 

(⌀ 6,8 - 12)

EYE-56

EYE-57

EYE-58

EYE-59

EYE-60

EYE-61

EYE-66

EYE-62

EYE-63

EYE-67

EYE-68

EYE-69

EYE-64

EYE-65

EYE-70

EYE-71

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

© 2012 BY DONGNAM I.K