Hàng Thanh Lý

CLR - 01

Woven PE Tape white/red 2mm

CLR - 02

CLR-02 DÂY THẮT BÍM BLK 4MM

CLR - 03

Grosgrain Grey 10mm

CLR - 04

Grosgrain black 10mm

CLR - 05

Grosgrain yellow 10mm

CLR - 07

THUN BẢN 10MM - BRICK/ MINT

THUN BẢN 10MM twin.jpg

CLR - 06

THUN BẢN 10MM BLACK