Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia giảm nhẹ trong năm 2019

Vinanet - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Indonesia giảm nhẹ 4,69% đạt 3,36 tỷ USD. Tính riêng tháng 12, rất nhiều nhóm hàng xuất sang thị trường này sụt giảm khiến kim ngạch xuất khẩu cả năm 2019 ảnh hưởng đáng kể.

Có duy nhất một mặt hàng đạt trị giá trên 500 triệu USD: sắt thép các loại đạt 574,09 triệu USD (+7,76%), bốn nhóm đạt trị giá trên 200 triệu USD: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 282,31 triệu USD (+5,88%); hàng dệt, may đạt 275,69 triệu USD (+38,01%); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 262,99 triệu USD (+15,72%); điện thoại các loại và linh kiện đạt 229,21 triệu USD (-9,9%), bốn nhóm có kim ngạch trên 100 triệu nhưng trong đó chỉ có chất dẻo nguyên liệu là tăng (+62,93%), còn lại đều giảm nhẹ.

Nhiều nhóm hàng đạt kim ngạch nhỏ nhưng lại giảm mạnh so với năm 2018 như: Gạo đạt 18,39 triệu USD (-94,93%); Than các loại đạt hơn 5 triệu USD (-80,09%); Xăng dầu các loại đạt 234.382 USD (-82,28%).

Indonesia đẩy mạnh nhập khẩu hàng rau quả của Việt Nam khiến nhóm hàng này tuy kim ngạch nhỏ nhưng tăng trưởng lớn với 284,8% so với năm ngoái đạt 5,75 triệu USD.

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Indonesia năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/01/2020 của TCHQ)

                                 Trích báo Vinanet

Tin tức.PNG
News.jpg